• Dolar Alış / Satış: 8.568 / 8.583
  • Euro Alış / Satış: 10.092 / 10.11
  • BINGOL:
  • Güneş: 5:55
  • Öğle: 12:23
  • İkindi: 15:52
  • Akşam: 18:30
  • Yatsı: 19:57

SOLHAN’IN EĞİTİM RAPORU

8 Mayıs 2017
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1210 defa okundu.
SOLHAN’IN EĞİTİM RAPORU

Solhan Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan raporda, Solhan’ın, eğitim ve gelecek ilişkisinde resmedilmeye çalışılan bir yol haritası olduğu belirtildi. Alanda vazifeli eğitimcilerden oluşan bir ekibin araştırma ve istişareleri sonucunda hazırlanan rapor, bu konuda bundan sonra yapmayı planladıkları diğer çalışmalar için de bir başlangıç oluşturduğu aktarıldı.

Solhan Eğitimciler Birliği Sendikası (Solhan Eğitim-Bir-Sen), bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Solhan Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan rapor, Solhan’ın, eğitim ve gelecek ilişkisinde resmedilmeye çalışılan bir yol haritası olduğu belirtildi.  Alanda vazifeli eğitimcilerden oluşan bir ekibin araştırma ve istişareleri sonucunda hazırlanan rapor, bu konuda bundan sonra yapmayı planladıkları diğer çalışmalar için de bir başlangıç oluşturduğu aktarıldı.

Hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaşan Eğitim-Bir-Sen Solhan temsilcisi Nurullah Azak, “Elbette Solhan eğitim sistemimizle ilgili bilgilerin bir raporda toplanması mümkün değildir. Burada yer alan her bir konu başlığıyla ilgili birçok farklı görüş ve bilgi toplanabilir. Ancak burada seçmeci bir tutumla, ayrıntıya girmeksizin, Solhan eğitim sistemimize ilişkin daha çok öz bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu raporun, okunabilir bir yeterlilikte olması, eğitimin çeşitli konularına ilişkin bilgilerin bir sistem bütünlüğü içinde özlü ve gelecek merkezli önerilerle verilmiş olması, önemli özellikleri arasındadır. Bu rapor ile Solhan eğitim sisteminin bütününü kapsayan bir bakış açısı sunmayı amaçlanmaktadır. Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’de eğitimin kalitesini artırmak için bize düşen en önemli görevlerden başlıklarının, öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek, eğitim çalışanlarının sesi olmak ve daha da önemlisi eğitimin mevcut durumu sivil bir gözle izleyip değerlendirmek olduğunu düşünüyoruz. Buradan hareketle, eğitimde kalite arayışının önemli bir parçası olarak, izlenen eğitim politikaları ve eğitim pratiklerinde gün be gün yaşanan tüm gelişmelerin, kapsamlı bir biçimde, şeffaflık ve hesap verebilirliğe dayalı bir etkileşimle kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de olduğu gibi Solhan’da da bugüne kadar milli eğitim sistemini geliştirmeye dönük olarak pek çok çalışma hazırlanıp gerçekleştirilmiş; planlar, hedefler, politikalar, ilkeler belirlenip uygulamaya konulmuş; ancak, eğitimde beklenen sonuçlar bir türlü alınamamıştır. Solhan eğitiminde geleceğe ve iyileştirmeye dönük çalışmalar için bazı önerilerimizi, Eğitimin temel ana prensipleri ifade edildikten sonra ifade edilecektir. Solhan Eğitim sistemi ile yetiştirmeyi öngördüğümüz insanın ve toplum anlayışımızın çağcıl gelişmeler ışığında şu temel ilke, değer ve idealler üzerinde yükselmesi hedeflenmektedir: Hayatı bir bütün olarak kavrayabilecek, hayata anlam katabilecek veanlamlı bir hayatı idame ettirebilecek; bireysel amaçlarıyla içinde yaşadığı toplumun ortak amaçlarını bütünleştirebilecek; daha adil, daha insani ve daha erdemli bir toplumun inşasında aktif bir rol üstlenebilecek yeterliliklerle donatılmış bilgi, hikmet ve irfan sahibi insanlar ve böylesi insanlardan meydana gelen, tarihi gelenek ve birikiminden beslenen, çağını okuyup anlayabilen daha adil ve insani bir dünyanın ihtiyaç duyduğu değerleri üretip geliştirmekle kalmayıp söz konusu değerleri, sadece kendi insanının refah ve mutluluğu için değil, bütün bir insanlık âleminin hizmetine sunabilen, en üst düzeyde sosyal sorumluluk bilicine sahip bireylerden oluşan erdemli ve mutlu bir toplum.” ifadelerini yer verildiğini söyledi.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Raporun, Solhan’da okul öncesi eğitimde temel sorunlar ve çözüm önerileri kısmında şunlara yer verildi:

Solhan’da son yıllarda çocukların oyun mekânları, sınırlanan hareket ve arkadaşlarıyla birlikte olma imkânları, ailelerin çocuğun erken yaşlarda eğitimi konusunda giderek bilinçlenmeleri, annenin çalışmasına bağlı olmaksızın okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi giderek artış göstermektedir. Okul öncesi eğitim, 0-72 ay çocukların; toplumun kültürel değerleri doğrultusunda çok yönlü gelişimlerini yönlendiren, duygu gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde onlara yardımcı olan ve çocukları çok yönlü geliştiren, kendini ifade etme ve öz denetim becerileri kazanmasını sağlayan, sistemli bir eğitim sürecidir. Solhan’da Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı istenilen seviyede olmadığı gibi bu eğitim hizmetlerinin tamamı kamu kurumları tarafından sunulmaktadır. Her Mahallede 2 Derslik de olsa bağımsız Anaokulları açılması için tüm koşullar zorlanmalı ve bu mutlaka gerçekleştirilmeli ve Solhan Belediyesi tarafından açılacak anaokulu, yuva veya kreş desteği mutlaka uzun vadede sağlanmalıdır. Solhan’da İlköğretim 1.sınıfa başlayacak tüm öğrenciler, bir önceki yıl zorunlu olarak okul öncesi eğitimden mutlaka geçtikten sonra eğitime başlatılmalıdır. Bu konuda okul öncesi eğitimle ilgili ana-baba eğitimlerine ağırlık verilmeli ve Rehberlik ve Psikolojik Danışman Öğretmenlerce anne ve babalara eğitim desteği ile teşvikler verilmelidir. Okul öncesi eğitimde Solhan toplum yapısı esas alınarak değerler merkezli bir eğitime ağırlık verilmelidir. Bu konuda Velilerin ilgisizliği, yılsonu müsamereleri ile teşvik edilmeli ve önyargıları kırılmalıdır. Erkek Okul Öncesi öğretmenleri daha merkezi okullarda istihdam edilmeli. Anneler erkek öğretmenle iletişim kurmaya çekiniyor, mesela bayanlarla oturup sohbet ederken Erkek öğretmene kapıdan gelip öğrenciyi bırakmaya bile çekindikleri duyumlarını almaktayız. Var olan Ana Sınıf ve Okullarda donanım eksiklikleri, okullarda yeterli sayıda oyuncak ve malzemenin olmaması ve bu hususta mümkün mertebede zenginleştirilmesi. Okul öncesi eğitime mahalleler arası erişimde mesafeler iyi ayarlanmalı. Okul öncesi eğitim için velilerden mümkün mertebe katkı ücreti minimize edilmeli. Okul öncesi düzeyde verilen şartlı eğitim yardımlarının tutarı ise aylık ortalama 40-50 TL. Okul öncesi eğitimden her çocuğun eşit olarak yararlanabilmesi için okul öncesi eğitimin tamamen parasız olması ve kurumların ihtiyaçları tamamen İlçe MEM kanalıyla karşılanmalı. PISA 2012 sonuçlarına göre bir yıldan fazla okulöncesi eğitim almış olan öğrenciler, 15 yaşına geldiklerinde hiç okul öncesi eğitim almamış akranlarından akademik olarak bir okul yılı daha ileri olmaları bu alanda yapılacak yatırımların karşılığını bulacağı muhakkak.

İLKÖĞRETİMDE TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Raporda, Solhan’da İlköğretimde temel sorunlar ve çözüm önerileri kısmında şunlara yer verildi:

Solhan’da İlköğretim zorunlu olmasına rağmen, ilköğretimde yüzde 100 okullaşmamıştır. Eğitimi zorunlu hale getirmek, vatandaşlık sorumluluğuna vurgu için önemli bir gösterge olabilir, ancak buna dayanarak alınacak zorlayıcı tedbirler okullaşmayı artırmada yeterli başarıyı sağlayamamaktadır. Toplumun, okulu bir ihtiyaç olarak hissetmesi sağlanmadıkça alınacak önlemler geçici çözümler olarak kalacaktır. Eğitimin içeriğinde sosyal yapının beklentilerine uygun ve çocuklarının geleceklerinde rol oynayabilecek birtakım becerilere yer verilirse, bu ihtiyaç kendiliğinden oluşacaktır. Solhan’da okullaşma oranlarında dezavantajlı grupların önemli bazı sorunları bulunmaktadır. Okullaşma oranlarını artırma çabalarına, bu gruplara odaklanarak devam edilmelidir. Solhan’da esmer kardeşler diye bilinen ailelerin çocukları başta olmak üzere, engeliler ve çalışmak zorunda kalan çocuklarının sorunları ortadan kaldırılmalı ve İlköğretimde okullaşma oranları yüzde 100 sağlanmalıdır. Sınıf Öğretmeni olarak çalışan ve deneyimleri ile ön plana çıkan Tecrübeli Sınıf Öğretmenleri, mesleğe yeni başlayan Sınıf Öğretmenlerine rehberlik yapmalı ve tecrübelerini aktaracak ortam oluşturulmalıdır. Zümre Toplantıları ve Ders Ziyaretleri ilk etapta amaca uygun olarak uygulamada kendini göstermelidir. İlköğretimin ilk dört kademesinde (1.-4. Sınıflarda) kesinlikle Deneme Sınavları uygulanmamalı, uygulanacaksa da sonuçlar öğrenciler tarafından bilinmemelidir. Deneme Sınavları yerine periyodik olarak Hikâye, Mektup, Şiir, Kompozisyon, Resim gibi çalışmalar, mutlaka yaptırılmalı, ilçe geneli yapılacak yarışmalarla, ödüllerle bu sürekli teşvik edilmelidir. Kitap okuma alışkanlığı çalışmalarında, İlçe genelinde uygulamada birliktelik sağlanmalı ve sıkı bir program ile süreklilik sağlanmalıdır. İlköğretimin ilk dört kademesinde (1.-4. Sınıflarda) her okulda şubedeki öğrenci sayılarına sınırlama getirilmeli, sınıftaki öğrenci sayısı 20–25 arasında bir standart yakalanmalıdır. Birinci sınıfların sınıf düzeni, öğrencilerin çocukça bir ortam sağlayacak şekilde oluşturulmalı ve eğitim bu ortam içinde yapılmalıdır. İlkokul 1.Kademede mevcut tüm derslerde, öğrencilerin kişisel nitelikleri ve değerleri geliştirmelerine yardımcı olunacak şekilde öğretmenler arası birliktelik sağlanmalıdır. Öz saygı ve özgüven-Toplumsallık-Sabır ve Hoşgörü-Sevgi ve Saygı-Barış-Yardımseverlik-Doğruluk ve Dürüstlük-Adalet-Yeniliğe Açıklık-Vatanseverlik-Kültürel değerleri koruma ve geliştirme gibi temel değerleri benimsetmek ve yetiştirmek ana hedef olarak belirlenmeli ve tüm eğitim ve öğretim süreci bu değerler üzerinde inşa edilmelidir. Atatürk İlkokulu ve Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulu öğrencilerinin en kısa zamanda tam gün eğitimine geçişleri sağlanmalıdır. 2017 yılında yapımına başlanacak olan Atatürk Ortaokulu inşaatı bitip hizmete girdiği zaman, eski eğitim binaların bulunduğu arazisi üzerinde, Yeni Mahallede İkamet eden vatandaşların çocuklarına 24 Derslikli Solhan Atatürk İlkokulu Eğitim Binası olarak hizmet verecek şekilde ivedi olarak yatırım programına alınmalıdır. Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu için alternatif çözüm yolları aranmalı. Bu hususta yapılan istişareler ve çözüm teklifleri içerisinde en makulü Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali ihsan Yanılmaz’ın teklifi olan; “Solhan Kız İ.H.L. ile Solhan Kız Teknik Anadolu Lisesinin, mevcut Solhan Erkek İ.H.L. Eğitim binasını ortak kullanmaları ve Solhan Erkek İ.H.L pansiyonunda Solhan Kız Teknik Anadolu Lisesinin öğrencilerine tahsis ettirilmesidir. Bunun gerçekleşmesi durumunda, Solhan Kız Teknik Anadolu Lisesinin eğitim binası ve yurdu da, Solhan Erkek İ.H.L.’ne tahsis edilmesi… Böylece mevcut Solhan Kız İ.H. Lisesinin eğitim binası, Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulu olarak Halime Pınar Mahallesinde İkamet eden vatandaşların çocukları için kısa vadede kullanılması sağlanacaktır. İleri tarihlerde Solhan’da yapılması düşünülen yeni Hükümet Konağı faaliyete geçtiği zaman, eski Hükümet Konağı Halime Pınar Mahallesinde İkamet eden vatandaşların çocuklarına uzun vadede İlkokul hizmeti verecek şekilde dönüşümü sağlanır. Böylece mevcut Solhan Kız İ.H.Lisesinin eğitim binası da, Solhan için bağımsız ve müstakil yeni bir eğitim binası olarak değerlendirilebilir. Solhan Erkek İ.H.L ve Solhan Kız İ.H.L. bünyesindeki Ortaokullar, bağımsız ve müstakil olacak şekilde birleştirilip devredilerek, Şehit Kaymakam Ersin Ateş İ.H.Ortaokuluna dönüşümü sağlanmalı ve hizmet vermelidir. İkili Eğitim, Solhan Atatürk Ortaokulu ve Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu öğrencilerinin uyku alışkanlıklarını maalesef olumsuz yönde etkilemektedir. Geç yatıp erken kalkan öğrencilerin uyku sorunu, okul fonksiyonları üzerinde olumsuz etkilemektedir. İlköğretimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte ortaöğretim kurumlarına geçiş, tamamen eleyici bir sınavla gerçekleştirilmektedir.TEOG Merkezi Sınavlarla girilen Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri gibi orta öğretim kurumlarına öğrenciler sınav puan üstünlüğü esas alınarak yerleşmektedir. Buda ortaokul öğrencileri üzerinde baskı oluşturmakta ve sınav odaklı test eğitimini ön plana çıkarmaktadır.

ORTAÖĞRETİMDE TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Raporda, Solhan’da Ortaöğretimde temel sorunlar ve çözüm önerileri kısmında şunlara yer verildi:

Ortaöğretimin görevi, öğrencilere, önce kişisel ve toplumsal hayatın gerektirdiği nitelikte, ortak bir genel kültür ve vatandaşlık bilgisi kazandırmak, sonra da onları ilgi, eğilim ve yeteneklerine göre iş alanlarına, mesleklere veya yükseköğrenime hazırlamaktır. Solhan’da Ortaöğretimde Öğrencilerin ekseriyeti, ne mesleğe ne de sağlıklı bir şekilde yükseköğretim ve iş alanlarına, hayata hazırlanabilmektedir. Ortaöğretim kurumlarında okuyacak olan bireyler, kendilerine ait bir hayat kurmanın başlangıcındadırlar. Burada aldıkları eğitimle ya hayata atılacak ya da öğrenimlerine devam ederek hayata atılmayı erteleyeceklerdir. Buna bireysel hak ve özgürlükler açısından bireylerin kendi tercihleri olarak bakılmalıdır. Ülkemizde olduğu gibi Solhan’da da İlköğretimin ders türü ve içerikleri, mesleki eğitime de temel oluşturacak şekilde düzenlenmediğinden mesleki eğitime yönlendirme işlevini yerine getirmek mümkün değildir. Ayrıca ilköğretim okullarında öğrencilerle ilgili tanıma, rehberlik ve yönlendirme ile ilgili yetersizliklerin de ilköğretimi bitiren öğrencilerin kendilerine uygun bir orta öğretim kurumuna geçişini olumsuz etkilemektedir. İlköğretimdeki yönelme veya yöneltme hizmetlerinin aksamasının, meslek liselerinin işleyişini genel liselere göre çok daha olumsuz etkilemektedir. 15. Millî Eğitim Şûrasında da gündeme gelen ilköğretim düzeyinde bir türlü gerçekleştirilemeyen yönelme veya yöneltme hizmetlerinin ortaöğretimin ilk sınıfında verilmesi görüşüne uygun olarak düzenlenmiştir. Buna göre, ortaöğretime devam etmek isteyen öğrenciler, bu bir yıllık eğitim sonunda orta öğretimde alan ve bölüm ya da dal seçimini yapacaktır. İlköğretim beş yıl iken ortaokul olarak isimlendirilen üç yıllık eğitim süreci, orta öğretim bünyesinden ilköğretim bünyesine dâhil edilmiştir. Zorunlu eğitim kapsamına alınan bu üç yıllık dilim sonunda gidilecek ortaöğretim kurumları sınavla öğrenci almaya başlamıştır. TEOG Merkezi Sınavlarla girilen Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, İmam Hatip Liseleri gibi orta öğretim kurumlarına öğrenciler sınav puan üstünlüğü esas alınarak yerleşmektedir. Kendilerine başvuran en başarılı öğrenciden itibaren öğrencileri almakta, geri kalan öğrenciler, genel liseler ve diğer meslek liselerine gitmektedir. Bugün Solhan’da okul disiplin problemlerinin en çok yaşandığı okullar haline gelen genel liseler ve meslek liselerinin, öğrenci profillerinin hedefsiz ve ilköğretim düzeyinde yeterli eğitim alamamış olan öğrencilerden oluşmuş olmasının da çok büyük payı olduğu düşünülmektedir. Solhan’da Mesleki ve Teknik Eğitimin; öğretmenler, ders programları, öğrenci kaynakları, atölye ve laboratuvar, okul sanayi işbirliği ve istihdam yönlerinden sorunları vardır. Geleneksel program yapısı ve çevrenin meslek elemanı ihtiyacı ile uyumlu olmaması, verilen eğitimin istihdam için yeterli düzeyde olmaması, yükseköğretime geçişin çok sınırlı olması, işe girmede belgeye dayalı yasal bağlayıcıların olmaması önemli problemlerdendir. Solhan’da günümüzde karşı karşıya bulunulan istihdam sorunu, arz/talep dengesizliğinden olabileceği gibi mezunların niteliği ile de ilgilidir. Solhan’da ekseriyetle, Meslek liselerinde öğrenciler eğitimin kalitesini düşüren iki yönlü bir hoşgörü içerisinde bulunmaktadırlar. Meslek dersi öğretmenleri, öğrencinin yükseköğretime gideceğini düşünerek değerlendirme toleransını yüksek tutmaktadır. Genel kültür dersi öğretmenleri de öğrencinin iş hayatına atılacağının düşünerek değerlendirme toleransını yüksek tutmaktadır. Solhan’da tıpkı ülkemizde olduğu gibi yaşanan hızlı gelişmelerin sonucu olarak, meslekî ve teknik lise atölyeleri kısa sürede teknolojinin gerisinde kalmaktadır. Bu atölyeleri sürekli yenilemenin maliyeti ise çok yüksektir. Ortaöğretim kurumlarının amaç ve işlevleri içinde bireylerin bir meslek sahibi olmaları da yer almaktadır. İstihdam denilince daha çok meslek eğitiminin akla gelmesi doğru değildir. Çünkü liseyi bitirip yükseköğretime değişik sebeplerle gitmeyen bireylerin kendi yaşamlarını kurmaları ve üretime katılmaları gerekir. Ancak mesleki eğitim dışında kalan öğrencilere Ortaöğretim kurumlarında bir meslek kazandırılmamaktadır. Bu bakımdan ortaöğretime, hem çok zor ve aynı zamanda kritik önem taşıyan bir rol yüklenmiştir. Bu hususta önerimiz, Solhan’da Meslek Liselerinin belirli bir mesleğin gerektirdiği bütün becerileri kazandırmak yerine, mesleğe hazırlık niteliğinde teknik bir donanım ve yeterlilikler kazandırılması amaçlanmalı; mesleki eğitimin daha sonra meslek yüksekokulları ve iş yaşamında gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Meslek eğitimi ileri dönemlerde mutlaka yerel ticaret ve sanayi odalarının maddi destek ve işbirliği ile yürütülecek bir yapıya kavuşturulmalıdır. Her meslek, mesleki eğitim konusunda işverenlerin katkılarını görmelidir. Açık Öğretim Lisesi başarısız öğrenci deposu olmaktan çıkarılıp daha işlevsel hale gelmelidir. Bu hususta Destekleme ve Yetiştirme Kursları mutlaka açılıp öğrencilere katkı sunmalıdır. Solhan’da TEOG Merkezi Sınavlarla öğrenci alan Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi, Öğretmen Hüseyin Artunç Anadolu Meslek Lisesi, Solhan Kız ve Erkek İmam Hatip Liseleri, Farabi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi gibi orta öğretim kurumlarına öğrenciler sınav puan üstünlüğü esas alınarak yerleşmektedir. Bu da öğrenci seviyeleri arasında ciddi puan aralığı ile sınıf seviyelerinin oluşmasına neden olmakta ve kalitenin de düşmesine sebep olmaktadır. Bu sorun okul kontenjanlarını düşük tutulması ve sınıf seviyelerinin yükselmesi ile kaliteyi de yukarıya çekmekle halledilebilir.

KADEMELERİN İLK İKİ SINIFLARI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

İlköğretim ve ortaöğretimler ile ilgili olarak ayrıca Ortaokul 5. ve 6. Sınıf ile liselerde 9. ve 10. Sınıflarda seviyelerinde kesinlikle deneme sınavları uygulanmamalıdır. Deneme sınavları yerine periyodik olarak Hikâye, Mektup, Şiir, Kompozisyon, Resim ve proje gibi çalışmalar, mutlaka yaptırılmalı, ilçe geneli yapılacak yarışmalarla, ödüllerle bu sürekli teşvik edilmelidir.  Kitap okuma alışkanlığı çalışmalarında, uygulamada birliktelik sağlanmalı ve sıkı bir program ile süreklilik sağlanmalıdır. Solhan’da branş öğretmeni olarak çalışan ve deneyimleri ile ön plana çıkan tecrübeli branş öğretmenleri, mesleğe yeni başlayan branş öğretmenlerine rehberlik yapmalı ve tecrübelerini aktaracak ortam oluşturulmalıdır. Zümre toplantıları ve ders ziyaretleri ilk etapta amaca uygun olarak uygulamada kendini göstermelidir. İlköğretimin ikinci dört kademesinde (5.-8. Sınıflarda) ile Ortaöğretimin dört kademesinde (9.-12. Sınıflarda) her okulda şubedeki öğrenci sayılarına sınırlama getirilmeli, sınıftaki öğrenci sayısı 20–25 arasında bir standart yakalanmalıdır.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN