• Dolar Alış / Satış: 12.079 / 12.1
  • Euro Alış / Satış: 13.597 / 13.622
  • BINGOL:
  • Güneş: 7:06
  • Öğle: 12:17
  • İkindi: 14:49
  • Akşam: 17:06
  • Yatsı: 18:37

Solhan SYDV Büro Görevlisi Alacak

21 Ocak 2015
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1230 defa okundu.
Solhan SYDV Büro Görevlisi Alacak

Solhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, 1 Büro Görevlisi alınacağı ile ilgili ilan yapıldı. Solhan Kaymakamlı Web sitesi ile yerel basında yayımlanan ilan metninde adayda aranan nitelikler ve başvuru şartlarına yer verildi.

 Solhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, 1 Büro Görevlisi alınacak.

Alınacak Büro görevlisi ile ilgili Solhan Kaymakamlı Web sitesi ile yerel basında yayımlanan ilan metninde adayda aranan nitelikler ve başvuru şartlarına yer verildi.

İlan metninde; Solhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 1 Büro Görevlisi istihdam edilecektir.” denildi.

 

 

BİNGÖL İLİ SOLHAN İLÇESİ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Solhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 1 Büro Görevlisi istihdam edilecektir. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi : Belirsiz süreli

Deneme Süresi : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

9- Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

10- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (2013/2014 KPSS P3) puan türünde en az 60 puan almış olmak.

11- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.

12- 4 yıllık eğitim veren İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin Maliye, İktisat, İşletme, Ekonometri bölümlerinden mezun olmak.

 

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

a- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

1.      Mülakata çağrılan adaylardan muhasebecilik deneyimi olanlara öncelik verilecektir.

2.       Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek ve sertifika sahibi olmak.

3.      Alım yapılacak iş pozisyonuna sadece bayan adaylar başvuru yapabilirler.

4.      01.10.2014 tarihinden itibaren Solhan sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

2-İSTENECEK BELGELER

1- Diploma veya Mezuniyet Belgesi

2- Nüfus Cüzdan fotokopisi

3- KPSS(2013/2014)P3 Sınav Sonuç Belgesi

4- 4 adet vesikalık fotoğraf

5- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konular anlaşılır bir dille ifade edilecektir.)

6- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

7- Sağlık Raporu, (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar, www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden “ SYDV personel alım ilanları” linkini kullanarak 29.01.2015 Perşembe günü saat 17:00’ a kadar başvuru yapmak zorundadırlar. İstenen belgeleri (evrak teslimi) Solhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 04.02.2015 Çarşamba günü saat 17:00’ a kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi sistem üzerinden belirleneceğinden sözlü sınav 06.02.2015 Cuma günü saat 10:00’da Kaymakamlık Toplantı Odasında yapılacaktır.

2- Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Başvuruda bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS(2013/2014) puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday Sözlü Sınava çağrılır.

 

4- DİĞER HUSUSLAR

1- Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.solhankaymakamligi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Solhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine Nihai Sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yedek aday ile sözleşme imzalanır.

3- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

4- Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Solhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Solhan/Bingöl

Telefon : (0424) 711 24 79

e-posta : solhan_sydv@mynet.com

İLAN OLUNUR. 16.01.2015

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN