• Dolar Alış / Satış: 8.414 / 8.429
  • Euro Alış / Satış: 10.008 / 10.026
  • BINGOL:
  • Güneş: 5:12
  • Öğle: 12:35
  • İkindi: 16:27
  • Akşam: 19:37
  • Yatsı: 21:19

Seçmen Listeleri Askıya Çıkarıldı

7 Temmuz 2014
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1133 defa okundu.
Seçmen Listeleri Askıya Çıkarıldı

Solhan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Semiha Sesli imzasıyla yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere askıya çıkarıldı ve itirazlar alınmaya başlandı.

 Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere askıya çıkarıldı ve itirazlar alınmaya başlandı.

İlk turu 10 Ağustos`ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle muhtarlık bölgesi askı listeleri, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itirazlar alınmaya başlandığı öğrenildi.

Solhan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Semiha Sesli imzasıyla yapılan açıklamada şu ilan metnine yer verildi:

“2709 sayı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. Maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçim kanunun 3. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi gereğince, on birinci cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.) Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Hâlen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678 sayılı Kanunu’nun 4. Maddesiyle değişik 101. Maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçim Kanunu’nun 2. Maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiştir.

Yüksek seçim kurulunun 08.06.2014 tarihi ve 2928 sayılı kararı ve eki 140/1 sayılı genelgesi uyarınca, seçmen kütüğün güncelleştirilmesi usul ve esasları belirlenmiş bulunmaktadır. Belirtilen yüksek seçim kurulunun 140/1 sayılı genelgesi md. 5 hükmü gereği

     Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılacak olanlar:

“Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;

a)    Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b)    Birinci oylama için 10.08.1996, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 24.08.1996 tarihinde ve daha önce doğan (yıl, ay ve gün gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c)    Başka bir muhtarlı bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),

d)    Öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

e)    Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

f)     Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi) Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne,

g)    Birinci oylamanın yapılacağı 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

h)    Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararların kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak sarı verilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

ı)   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. Maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığın, engelliliği, deneyimsizliği ve ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

i)      4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407.maddesinde belirtilen “Bu yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır.” Hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali 4721 sayılı kanunun 471’inci maddesindeki, “Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.” Hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali sona eren, (tahliyesine ilişkin cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin, ibrazı gereklidir.)                                                          Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getire bilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

j)      Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık ve eksiklik bulunan,

k)    Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan,

Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilir.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN