• Dolar Alış / Satış: 8.337 / 8.352
  • Euro Alış / Satış: 10.1 / 10.118
  • BINGOL:
  • Güneş: 4:45
  • Öğle: 12:29
  • İkindi: 16:25
  • Akşam: 19:52
  • Yatsı: 21:45

NEDEN KAYITDIŞI İSTİHDAM?

21 Kasım 2016
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
874 defa okundu.
NEDEN KAYITDIŞI İSTİHDAM?

Solhan Belediyesi tarafından yürütülen ‘Herkes İçin Kayıtlı İstihdam’ AB projesi için kayıtdışı istihdam kurulu oluşturuldu. Oluşturulan kurul üyelerince ilçedeki kayıt dışı çalışanlar hakkında fikir paylaşımları yapıldı.

Solhan Belediyesi tarafından Kayıtlı İstihdamın Teşviki II kapsamında yürütülen ‘Herkes İçin Kayıtlı İstihdam’ AB projesi faaliyetleri kapsamında ilçe kayıtdışı istihdam kurulu oluşturuldu.

Proje kapsamında oluşturulan kurul Saklıkent kafe restaurantta toplandı. İlçede hizmet veren muhasebeler, istihdam sağlayan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin üyesi olduğu kayıtdışı istihdam kurulu toplantısında Fırat Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nden Yrd. Doç. Atilla Yücel ile Sosyal Güvenlik Kurumu Solhan Merkezi Müdürü Hikmet Baba tarafından bilgilendirme yapıldı.

Toplantının girişinde konuşan Fırat Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nden Yrd. Doç. Atilla Yücel, “Literatürde, özellikle belge düzeninin ve kontrol mekanizmasının yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde “kayıt dışı” kavramı son derecede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür ekonomilerde; genellikle vergi ve sigorta primi gibi mali yükümlülüklerden kaçınmak, bürokratik işlemlerden kurtulmak üzere kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunulmakta ve elde edilen gelir kayıt dışında bırakılmaktadır. Kayıt dışılığın neden ve sonuçlarına bakıldığında, ekonomik kaynaklı sorunlardan etkilendiği ve bu sorunları etkilediği ve esasen son derece kompleks yapılı olduğu görülmektedir. Aslında kayıt dışılığın temel nedeni ekonomik olmakla birlikte, bunun yanında sosyal, kültürel, psikolojik, siyasi ve etik faktörlerle de yakın ilişkisi söz konudur. Kayıt dışılık konusunda, esasen teorik alanda birçok çözüm önerileri sıralanmakla birlikte, bir türlü ortadan kaldırılamayan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. “Kayıt dışılık” ana başlığı altında en önde gelen kategorilerden biri de “kayıt dışı istihdam”dır.” İfadelerini kullandı.

“KAYIRDIŞI İLE NASIL MÜCADELE EDİLEBİLİR?”

Kayıt dışı istihdamın az ya da çok bütün ülke ve ekonomilerde var olan bir olgu olduğunu belirten Yücel, “Bütün ekonomilerce kayıt dışı istihdamı önlemek için çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Kayıt dışı istihdamın önlenebilmesi için genel anlamda bazı önemli tedbirler alınmakta olup, bu tedbirler aşağıda sıralanmıştır: Vergi indirimleri yapılması, Kamu kuruluşları arasında gerekli eşgüdümün sağlanarak işbirliğinin artırılması, Kamu kuruluşları ile sosyal taraflar arasında işbirliği yapılması, Davranış ve tutum değişikliğine yol açabilecek etkin ve verimli bir denetim sisteminin geliştirilmesi, Kayıtlı işgücü piyasasına girişlerin teşvik edilmesi, Kayıt dışı istihdamın olumsuzluklarının kamuoyuna basın ve yayın kuruluşları aracılığı ile çeşitli panel ve konferanslarla anlatılması, Okullarda kayıt dışı istihdamın zararlarının anlatılması, İşverenlerle sosyal diyaloglar geliştirilerek kayıtlı istihdama yönelmeleri için ikna edilmeleri, Kayıt dışı istihdamın çalışana kaybettirdikleri konusunda çalışanlara bilinçlendirme faaliyetleri yapılması, Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının tam bir işbirliği içinde çalışmalarının sağlanması, Kayıt dışı çalışanları kayıt dışı çalışmaktan alıkoyacak sloganlar kullanılması, Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlerin belirli bir süre kamu ihalelerine alınmaması olarak sıralanabilir.” Şeklinde konuştu.

TÜRKİYEDE KAYIT DIŞI İSTİHDAM SORUNU

Anayasamızın; 2’nci maddesinde devletin sosyal bir hukuk devleti olduğu, 60’ncı maddesinde herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, devletin her türlü sosyal güvenlikle ilgili tedbirleri alıp teşkilat kurması hususları düzenlendiğini hatırlatan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Anayasamızın 49’ncu maddesinde, çalışmanın, herkesin hakkı ve ödevi olduğu, Devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam oluşturmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı belirtilmiştir. Çalışanların, işverenin emir ve talimatları altında bağımlı olarak çalışmasının, onları işveren karşısında zayıf konuma düşüreceği düşüncesiyle, temeli Anayasa hükümlerine dayanan sosyal güvenlik alanında ve diğer kanunlarla yapılan düzenlemelerde çalışanların hakları korunmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde kayıt dışı istihdam seviyesi ve oranına bakıldığında pek de iç açıcı bir durum olduğunu söylemek mümkün değildir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Ülkemizde kayıt dışılık oranı yüzde 40’lar seviyesindedir. Yalnız bu oranın ekonomiyi de kapsadığını bilmekte yarar var. Olaya istihdam açısından bakıldığında da yine durum iç açıcı olmamakla birlikte yüzde 30’lar civarındadır. Bunun anlamı, çalışan her üç kişiden birinin kayıtsız çalışmasıdır. Ülkemizde kayıt dışı istihdamın nedenleri, aslında çok özel olmayıp genel literatürde sayılan unsurlara dayanmaktadır. Tabi özelde de azalan seyir göstermesine karşın ülkemizdeki işsizlik kayıt dışı istihdamın oluşmasını sağlayan veya artıran en önemli nedenlerden biridir.”

NEDEN KAYITDIŞI İSTİHDAM VAR?

Solhan Belediyesi öncülüğünde ilçedeki kamu kuruluşları, STK’lar ve KOBİ’lerin katılımından oluşturulan kurulda kurul üyeleri ilçedeki kayıt dışı istihdamı tartıştı.

Bölgedeki iş olanaklarının azlığı ve çalışanın iş beklentisinin kayıt dışında önemli etken olduğu belirtilirken işletmelerin yeterince destek almadığı da kayıt dışına etken olduğu aktarıldı.

Komisyon üyeleri; “Vergiler ve SGK primleri yüksek. Bir ürün için farklı isimler altında vergiler ödendiği için işletmeler bununla baş edememektedir. Bölgede işsizlik olmasından dolayı çalışan iş bulmak için kayıtsızlığa da razı gelebiliyor. İşletmeler de maliyeti düşürüp iş yapmak için kayıt dışını seçebilir. Bir bilgi eksikliği ve bilinçsizlik söz konusudur. Devletin teşvikleri ve indirimleri var ancak bundan herkesin haberi olmaya biliyor. Kanunlarda değişiklik ve düzenlemeler olduğundan bunu takip etmek de zor oluyor. Bundan dolayı ilgili kurumların vatandaşı bilgilendirmesi gerekir. Çalışanlar bilinçlendirilmelidir. Çalışanların bazıları zorunlu olarak kayıt dışında kalıyor evine bir ekmek götürmek için bazen de işletmeler buna sebep oluyor. Bazı şirketler bile çalıştırdıkları işçinin hakkını bu konuda ihmal ediyor.” İfadelerini kullandılar.

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN