• Dolar Alış / Satış: 18.612 / 18.646
  • Euro Alış / Satış: 19.421 / 19.456
  • BINGOL:
  • Güneş: 7:10
  • Öğle: 12:18
  • İkindi: 14:49
  • Akşam: 17:05
  • Yatsı: 18:37

EĞİTİM BİR-SEN’DEN YILSONU DEĞERLENDİRMESİ

20 Haziran 2016
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
24601 defa okundu.
EĞİTİM BİR-SEN’DEN YILSONU DEĞERLENDİRMESİ

2015-2016 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle yılsonu değerlendirmesinde bulunan Azak, yıl içinde yapılan etkinliklerdeki başarılara dikkat çekerken kılık-kıyafet uygulamasından, öğretmen ağına kadar birçok sıkıntıyı gündeme taşıyarak çözüm temennisinde bulundu.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Solhan İlçe Temsilciliği, yılsonu değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim camiasında sorunların varlığına dikkat çeken ve yeni döneme sorunları çözerek ve yenilenerek girilmesi gerektiğini ifade eden Eğirim Bir-Sen Solhan İlçe Temsilcisi Nurulllah Azak, yaptığı yılsonu değerlendirme açıklamasında; “Öğrencilerimiz için dinlenme, öğretmenlerimiz için yenilenme, yöneticilerimiz için ise sorunların tespiti ve çözümü için bir fırsat dönemine giriyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi bir sistemde yetişmeleri; öğretmen, yönetici, şef, memur ve hizmetlilerimizin iş barışı içerisinde daha nitelikli ve verimli bir performans ortaya koyabilmeleri için bazı sorunları ve çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar elde edilen haklar, özgürlükler ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek, millet iradesini önceleyecek, hayatın her alanında kendini hissettirecek yeni bir anayasanın hayata geçirilmesini çok önemli buluyoruz. Yeni anayasa ile birlikte insan gerçeğimiz ve medeniyet değerlerimizle uyumlu bir müfredatın bir an önce yürürlüğe girmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Eğitim-öğretim; düşü, gerçeği, ideali, kabiliyetleri ile doğrudan insanı, insan kaynaklarını yetiştirme faaliyetlerinden dolayı milletin bugünü ve yarını için hayati öneme sahiptir. İdeolojik kaygılarla bezeli, köhnemiş, verimsizliği ortada bir eğitim programıyla başarıya ulaşılamaz. Araçların, amaç ve yöntemlerin değiştiği, her şeyiyle başkalaşan dünyada sistemi hem maddi hem de milli ve medeniyet değerlerimize uygun formatta yenilemek mecburiyete dönüşmüştür. Yeni müfredat, biçimi ve muhtevasıyla akıllı, bilgili, ahlaklı, vicdanlı, özgür, ekip çalışmasını bilen, başaran, cesur, araştırmacı bireyler yetiştirmeyi amaçlamalıdır. Yeni anayasa ile taçlanacak toplumsal bütünleşme ve olgunluk, hazırlanacak yeni müfredatın da daha yararlı sonuçlar almasını kolaylaştıracaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 19’uncu Milli Eğitim Şûrası’nda alınan kararların uygulanması talep edilerek, çözülmesi gereken sorunları şöyle sıralandı:

ÖĞRETMEN İHTİYACI…

Eğitim sistemindeki reformların kalıcı olabilmesi için, okullarda boş dersin geçmemesi ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin olması gerektiğini söyleyen Azak, “Bu konuda köklü bir çözüme gidilmesi ve öğretmen ihtiyacı olan yerlere öğretmen adaylarının dengeli bir şekilde atanması konusunda bir planlama yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, bir yandan YÖK ile daha sıkı bir iş birliği içerisinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli öğretmen ihtiyacı ile yükseköğretim kurumlarının eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri ile pedagojik formasyon kontenjanlarının müştereken belirlenmesi; diğer yandan norm kadro esaslarında köklü değişikliğe gidilerek ders saatinin yanında öğrenci sayısı, okul büyüklüğü, coğrafi konum, bulunulan bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve OECD kriterleri gibi çok sayıda değişkenle belirlenen bir norm kadro düzenlemesi yapılmalıdır. Öğretmen ihtiyacı, ücretli öğretmenlik/vekil öğretmenlik gibi palyatif uygulamalarla değil, kadrolu öğretmen istihdamıyla giderilmelidir.” dedi.

ŞÛRA KARARLARI

Azak, “Alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi, değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık anlayışla yer verilmesi, öğretmenlere 3600 ek gösterge ve 4 yıla bir yıpranma payı verilmesi, Osmanlı Türkçesinin Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde zorunlu, diğerler liselerde ise seçmeli ders olarak okutulması, ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda birer saat rehberlik dersinin konulması başta olmak üzere, 19. Milli Eğitim Şûrası’nda alınan kararlar bir an önce hayata geçirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

KARMA EĞİTİM DAYATMASI

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan, “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” ibaresinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Azak, k”arma eğitim dayatması yerine, tek cinsiyetli eğitim veya karma eğitim görme konusunda veliye ve öğrenciye seçme hakkı tanıyan bir düzenleme yapılmalıdır” dedi.

KILIK-KIYAFET UYGULAMASI

Darbe ürünü, demokrasiye ve insan haklarına aykırı kılık-kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesi için ilk adımın Millî Eğitim Bakanlığı’na düşmekte olduğunu söyleyen Azak, “Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında, mevcut yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın, milletimizin değerlerine ve toplumca genel kabul görmüş esaslara göre kılık-kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidir. Bu konuda başlattığımız sivil itaatsizlik eylemi, talebimiz karşılanıncaya kadar devam edecektir.” şeklinde konuştu.

SOLHAN’DA TAŞIMALI EĞİTİM…

“2016-2017 eğitim öğretim yılında özellikle köylerde ikamet eden öğrencilerin birçoğu Taşımalı Eğitim kapsamında eğitim göreceğinden Taşımalı Eğitimin dezavantajlarını iyi irdelenmeli ve bu konuda şimdiden tedbirler alınmalıdır” diyen Azak, “Özellikle Solhan da her yıl gittikçe artan sınıf öğretmeni ihtiyacı, Taşımalı Eğitim Merkezlerinde eksikliği hissettirilmeden eğitim verilecek şekilde planlanmalı ve burada okuyacak öğrenciler daha fazla mağdur edilmemelidirler.” ifadelerini kullandı.

“SOLHAN, SPORTİF FAALİYETLERDEBİNGÖL’ÜN EN İYİ İLÇESİ…”

Öğrencilerin zararlı alışkanlıklar edinmelerini önlemek için ders dışı zamanlarında spor yapmaları ve sosyal etkinliklerde bulunmalarının önemine değinen Azak, Bu faaliyetlerle hem gençlerin sağlıklı ve ahlaklı yetişmelerinin sağlanabileceğini hem de yeteneklerine göre yönlendirilebileceğinin altını çizdi.

Bu eğitim-öğretim yılında Solhan’ın sosyal ve sportif faaliyetlerde geçmiş yıllara nazaran daha başarılı olduğunun herkesçe malum olduğunu söyleyen Azak, “Özellikle Voleybol, kros, badminton, masa tenisi gibi dallarında il ve ülke düzeyinde önemli başarılar elde edildi. Sosyal ve sportif faaliyetler vasıtasıyla okullar, ilçeler ve iller arasında yaşanan tatlı rekabet, öğrencilerin sporu sevmeleri ve hobi edinmelerine de katkı sunmaktadır. Çoğu zor şartlarda kazanılan başarıların dikkatlerden kaçmaması ve bu başarıların artarak devamı için ilgili tüm kurum ve kuruluşların yaz boyunca katkı sunması gerekir.” şeklinde konuştu.

“TEOG TERCİH DÖNEMİ VE REHBERLİK”

Millî Eğitim Bakanlığı, TEOG yerleştirme puanlarının açıklanmasının ardından, Temmuz 2016’da tercih döneminde, öğrencilere ve velilere, danışmanlık hizmeti kapsamında “Okul Tercih Danışmanlığı Komisyonları” kurulacağını söyleyen Azak, “Komisyonlarda görev alacak öğretmenler azami bilgilendirilmeli ve Öğrencilerin tercih döneminde kapsamlı rehberlik ve danışmanlık hizmeti alma talepleri karşılanmalıdır. Bu süreçte Popülist Tercihlerden mutlaka kaçınılmalı, öğrenci sırf Fen Lisesine yerleşsin de nereye yerleşirse yerleşsin mantığına asla izin verilmemelidir. Bilinçli ve Sağlıklı bir tercih süreci, her çocuğun yıllarca emek verdiği eğitiminin bir karşılığı olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır.” Konusuna dikkat çekti.

“TATİL DÖNEMİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR”

Azak, değerlendirme ile ilgili yaptığı açıklamada son olarak şunları aktardı: “Yetkili tüm merciler, sona eren eğitim-öğretim yılının bilançosunu çıkararak, başta eğitim çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile çalışma şartları olmak üzere, eğitim-öğretimin kalitesine ve çıktılarına olumsuz etkisi olan sorunlara, yeni eğitim-öğretim yılından evvel çözüm bulmalıdır.

Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, insan varoluşunun doğal işleyen mahiyeti gereği, anlama ve düşünme faaliyetlerini tatile çıkarmak gibi bir yanılgıya düşmeden, ‘insan, bilmekle yorulmaz, tersine bilmemekle atalet kazanır. Asaletle atalet yan yana duramaz’ ilkesi doğrultusunda hareket etmelidir. Bizler, çalışmak için dinlenir, dinlenmek için çalışırız, çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize iyi bir dinlenme ve yenilenme dönemi diliyor; yeni eğitim-öğretim yılının daha nitelikli ve verimli geçmesi için, dikkat çektiğimiz sorunların çözülmesi gerektiğini bir defa daha ifade ediyoruz.”

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN