• Dolar Alış / Satış: 12.66 / 12.682
  • Euro Alış / Satış: 14.279 / 14.305
  • BINGOL:
  • Güneş: 7:09
  • Öğle: 12:17
  • İkindi: 14:49
  • Akşam: 17:05
  • Yatsı: 18:37

ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANMALI!

18 Şubat 2015
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
1237 defa okundu.
ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANMALI!

Doğu ve Güneydoğu’da uyuşturucu kullanım yaşı 12’ye kadar indi. Bölgede her 3 çocuktan birinin madde bağımlılığına yakalandığı tahmin edilirken, Bingöl’de son yıllarda artan uyuşturucu kullanımı ilkokullara kadar indi. TAVZ-DER, tüm paydaşların katıldığı bir eylem planı hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

 Bingöl Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği (TAVZ-DER) geçtiğimiz yıl il geneli gerçekleştirdiği ve zirve programıyla sonlandırdığı ‘İkinci Bingöl Kalkınma Çalıştayı’nı raporlaştırdı.

Sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık gibi birçok alanda yaşanan eksikliklerin kaydedildiği raporda, eğitim alanındaki eksiklikler ve uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE İÇİN EYLEM PLANI HAZIRLANMALI

‘Eğitimde Kalkınma Modeli’ başlığı altında eğitimin mevcut durumuna yer verilen raporda, uyuşturucu sorununa vurgu yapıldı. İlkokula kadar inen uyuşturucuyla mücadele kapsamında manevi ve ahlaki değerlerin geliştirilmesi için tüm paydaşların katılacağı bir eylem planı hazırlanması gerektiğini belirtildi.

Raporda, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü paydaşlarınca hazırlanması gereken eylem planının zaman kaybetmeden uygulamaya geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

AİDAT OKUL ÖNCESİ EĞİTİME OLAN İLGİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bingöl’ün eğitim kalitesini, Türkiye ortalamasının üstüne çıkartmak için hazırlanan stratejik amaç bölümünde okul öncesi eğitim bölümünde aidat durumuna dikkat çekildi.

Okulöncesi eğitimde kırtasiye, temizlik, yemek vb. ihtiyaçların giderilmesi için toplanan Aidatın, birçok ailenin okul öncesi eğitime olan ilgisini olumsuz yönde etkilediği vurgulanan raporda, Bunu gidermek için maddi imkânı yetersiz ailelerin okullara vereceği aidatın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca okullara ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Okulöncesi eğitim zorunlu hale getirilmesi gerektiği ifade edilen raporda, şunlara yer verildi: “Birinci kademe eğitim veren bütün okullarda; okul öncesi eğitime yönelik anasınıfları açılmalı, tek sınıfın yetmediği okullarda ise ihtiyaca binaen birden fazla sınıfın açılmasına imkân sağlanmalı. Okulöncesi çağ nüfusunun yoğun olduğu mahalle ya da köylerde bağımsız anaokullarının açılmasına yönelik adımlar atılmalı. Okulöncesi eğitiminden mahrum kalan küçük köy ve mezralardaki öğrencilerin de ilk ve orta dereceli öğrenciler gibi taşımalı eğitimden yararlanmaları için okulöncesi eğitimin de taşımalı eğitim kapsamına alınması sağlanmalı.”

İLKÖĞRETİM

İlköğretimde merkezi sınavlarda Türkiye sıralamasında ilk 10 il arasına girmek için kırsal bölgelerde öğretmen sirkülasyonunu azaltmaya yönelik öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade edilen raporda, il genelinde TEOG sınavına yönelik kazanım bazlı ortak değerlendirme sınavlarının düzenlenerek, bu sınavların analizlerinin yapılması gerektiği belirtildi.

İlköğretim bölümünde ayrıca: “Öğrencilerin sportif ve sanatsal becerilerinin gelişmesi için okullarda, spor salonu, yüzme havuzu, müzik, resim atölyeleri, tiyatro salonları vb. olanaklara kavuşturulmasına yönelik, her okul için ayrı bir maliyet çıkarılarak işadamları ve sivil toplum örgütlerinin de içinde bulunduğu bir eylem programı hazırlanmalıdır. Öğrencilerin eğitim ortamlarındaki motivasyonunu maksimum düzeye ulaştıracak; görsel, işitsel vb. modern araç ve gereçlerden yararlanma imkânı oluşturulmalı. Bu konuda her okulumuzun ihtiyacı tespit edilerek, Bingöllü hayırseverler tarafından karşılanması için kampanyalar başlatılmalı” ifadeleri kaydedildi.

ORTAÖĞRETİM

Spor Lisesinin Bingöl ve ilçelerinde açılması için girişimde bulunulması kaydedilen raporda: “Mesleki ve teknik liseler; uygulama alanlarına ve organize sanayi bölgelerine yakın yapılacak kampuslara taşınmalı. Buradaki sanayi esnafı, okul aile birliğinin doğal üyesi sayılıp onların destekleriyle mesleki teknik okullarımız daha donanımlı atölyelere kavuşturulmalı. Sektörde kalifiye eleman açığı olan bölümlerin (CNC, Outocet, Raylı Sitemler, İklimlendirme ve Soğutma, Pinomatik, Hidrolik vb.), meslek liselerinde açılmasına öncelik sağlanmalı. Hafta içi ders saatlerinden sonra yapılan sınavlara hazırlık kurslarının öğrenci ve öğretmen motivasyonu da göz önünde bulundurularak hafta sonlarına alınması sağlanmalı. Okulların yapımı ve fiziki ihtiyaçlarının karşılanması, merkezi yönetimlerden alınarak yerel yönetimlere devredilmesi sağlanmalı. ‘Orta öğretim kurumlarının dönüşümü’ kapsamında mesleki ve teknik liselere dönüşen okulların mesleki ve teknik amaca uygun (atölye, uygulama sınıfları, laboratuvar, vb.) dizayn edilmesi için bir eylem programı oluşturulmalı. Olimpik tüm branşlarda, pilot okullar belirlenerek ilk etapta uluslararası müsabakalara katılım, hedef olarak belirlenmeli, on yıl içinde Bingöl’ün birçok olimpik branşta Türkiye’yi temsil etmesi amaçlanmalı. Her okul ders bazlı stratejik hedef belirlemeli, belirlenen hedefe yönelik denetim mekanizmasının işletilmesi sağlanmalıdır. Bingöl’deki öğretmen sirkülasyonunun azaltılması için çalışan öğretmenlerin hizmet bölgelerine göre özlük haklarının iyileştirilerek uzun yıllar kalmaları sağlanmalı. Ortaöğretimde YGS ve LYS dışında her sınıf bazında belli kazanımları içeren en az iki yazılı sınavın, merkezi sistemle yapılması sağlanmalı. Bu sistem kazanım bazında öğretmen ve öğrenciyi değerlendireceği için eğitimde verimi arttıracaktır. (TEOG Sistemi benzeri sınavın ortaöğretime uygulanması için ilgili platformlarda konunun tartışılması sağlanmalı.) Karma eğitim kaynaklı ciddi aksaklıklar göz önünde bulundurularak karma eğitime alternatif tercihlerin de öğrenci ve velilere sunulması sağlanmalı” ifadeleri kaydedildi.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Bingöl Üniversitesi’nin durumuna yönelik bilgilerin yer aldığı raporda, her yönüyle 50 yıl sonrasına da hitap edecek büyüklükte modern bir kampüsün üniversiteye kazandırılması gerektiği ifade edilerek, orman vasfını yitirmiş arazinin üniversiteye devredilmesi; deprem konutlarının ise kentsel dönüşüm kapsamına alınarak, mevcut alanın kampüse dahil edilmesi için çalışmaların başlatılması gerektiği kaydedildi.

Gayt Deresinin DSİ parkının bittiği noktaya kadar set oluşturularak bir kolu Kurudere’ye diğer kolu Kartal Köyüne doğru uzanan bir göletin yapılması gerektiği ifade edilen raporda: “Gölet, Bingöl Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesinin Su Ürünleri Fakültesi ve Zooloji bölümlerinde okuyan öğrenciler için bir uygulama alanı haline gelecektir. İlkbaharda eriyen kar, yanı sıra yağmur suları ile dolan bu gölet, yaz aylarında Çapakçur vadisindeki tarım arazileri ve ziraat fakültesinin uygulamalı botanik bahçeleri için kullanılır. Gölet, Bingöl Üniversitesinde okuyan öğrenciler için su sporları ve tekne gezintilerine imkân sağlayacaktır. Göletin kuzey yamacında üniversite lojmanlarının yapılması akademisyenlerin Bingöl Üniversitesini tercih etmelerini olumlu yönde etkileyecektir. Bunlar genelde Bingöl şehrinin özelde üniversitesinin adeta yeni bir çehreye bürünmesini sağlayacak ve ilin kalkınmasına büyük oranda katkı sağlayacaktır” denildi.

Adaklı, Yayladere, Yedisu ve Kığı ilçelerinin ortak noktasında bulunan Özlüce barajının kıyısında hayvancılık, tarım, doğa bilimleri ve arıcılık vb. bölümlerinden müteşekkil bir yüksekokul kampüsünün kurularak kendilerini Bingöl’den dışlanmış hisseden yöre sakinlerinin Bingöl ile aidiyet ve ekonomik bağlarının güçlendirilmesi sağlanması gerektiği kaydedilen raporda: “Bingöl Üniversitesi’ne gelen öğrencilerin barınma sorununu gidermek için, kısa vadede apart otel sistemi ile çözüme gidilmesi; orta vadede devlet yurtlarının yanında özel yurtların da yapılması teşvik edilmeli; uzun vadede kampüsün içinde 10 bin kişilik kapasiteye sahip erkeklere ayrı kızlara ayrı KYK yurtlarının yapılması sağlanmalı. Üniversite ile sanayi ve üniversite ile meslek odaları arasında koordinasyon sağlanarak kentin gelişimine yönelik vizyonun oluşmasında Bingöl Üniversitesi öncü olmalıdır. Bingöl Üniversitesi Ar-Ge çalışmalarına hız vermelidir. Mühendislik fakültelerinin öğrencileri özellikle kablolu TV hatlarının kablosunun üretilmesi, bu üretim için kalifiye elaman olarak değerlendirilmeleri sağlanmalı. Üniversite halka kapalı olmamalı, Bingöl’ün Kalkınması için her kesim ile (vatandaş, STK, esnaf vb.) koordineli çalışmalı.”

 

YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN